Za sudjelovanje na PhotoWalku Hrvatske zajednice županija odabrani su:

Vito Arbanas

Marijana Lovrić

Marina Sinković

Sandra Šamec

Anja TrogrlićUsing Format